| 20 تیر 1399
En | 
Loading
 • مشخصات مالک/مالکین

 • مشخصات وکیل قانونی

 • مشخصات پلاک ثبتی

 • مالکیت حقوقی/حقیقی*

 • فایلهای مورد نیاز جهت دانلود

  تذکر: فایلهای قابل ارسال با فرمتهای jpg,png,pdf,zip,rar مجاز هستند و حجم فایلها باید کمتر از 8 مگا بایت باشد.
 • سایر سوابق

 • فایلهای مورد نیاز جهت بارگزاری

 • در صورت فوت موکل/موکله

 • نکته مهم: ارائه تصویر برابر اصل کلیه مدارک احراز هویت مالک/مالکین، سند مالکیت، بنچاق، گواهی انحصار ورثه و ریز مالیات بر ارث الزامیست.

 • توضیحات

 • * در صورتی که ملک متعلق به اشخاص حقوقی است از تکمیل و بارگزاری فرم ها و اسناد خودداری و جهت اخذ توضیحات با احدی از کارشناسان اداره املاک تماس حاصل فرمایید.

  ** تکمیل این فرم توسط شخص مالک الزامی است

  ***امضاء توسط مالک یا وکیل قانونی مالک

  ****ثبت شده در دبیرخانه مرکزی این اداره کل

  *****برابر اصل شده توسط دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده آن

  نحوه اعلام نتیجه بررسی: پس از تایید نهایی مدارک و ارسال پیامک، شخص پیگیری کننده، با در دست داشتن تصویر مصدق مدارک ابرازی؛ در تاریخ اعلامی توسط کارشناس مربوطه به این اداره کل مراجعه می نماید. در روند کار هرگونه نقص یا ارجاعی از طریق پیامک اعلام می گردد.