30 مهر 1400
En | 

بیانیه توافق سطح خدمات

مراجعین محترم
بدین وسیله توافق نامه سطح خدمات وب سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به آگاهی مراجعین محترم می رسد:

۱- این تارنما مجهز به امکان ثبت و پیگیری درخواست ها و شکایات شما متقاضیان گرامی از طریق مراجعه به بخش تماس با ما انتقادات و پیشنهادات یا برای ثبت شکایات از طریق سامانه ثبت شکایت دارا می باشد.
۲- حوزه پاسخگویی میز خدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از برخی خدمات الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه اندازی گردیده است.
۳- امکان پیگیری مکاتبات از طریق مراجعه به قسمت پیگیری پرونده امکان پذیر است.
در صورت بروز هرگونه اشکال و نقض فنی از طریق همین تارنما اطلاع رسانی خواهد شد.