14 آذر 1398
En | 

خدمات بیمه

به اطلاع همکاران محترم میرساند :

*مبلغ حق بیمه هر نفر 1.100.000 ریال می باشد. که به صورت مشارکتی تا 50% آن فقط برای بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل آنان توسط اداره کل پرداخت میگردد.

در راستای ارائه خدمات مطلوب در بخش بیمه درمان به همکاران و افراد تحت تکفل آنان، تعهدات قرارداد بیمه مازاد درمانی با شرکت سهامی بیمه آسیا و نحوه استفاده مطلوب و بهینه از تعهدات قرارداد نیز به شرح ذیل  اعلام می گردد.

بستری در بیمارستانهای طرف قرارداد :

*در صورت بستری بیمار در مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت سهامی بیمه آسیا : کلیه بیمه شدگان محترم می توانند با در دست داشتن مدارک شناسایی اعم از : شناسنامه ،کارت ملی و دستور بستری صادر شده توسط پزشک معالح بدون نیاز به معرفینامه مربوط به بستری به پذیرش مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه گر مراجعه نمایند.

* در صورت بستری بیمار در سایر مراکز درمانی غیرطرف قرارداد با شرکت سهامی بیمه آسیا :کلیه بیمه شدگان محترم می توانند پس از ترخیص نسبت به ارائه کلیه مدارک و مستندات پرونده بیمارستانی خود به واحد رفاهی مراجعه نمایند تا در اسرع وقت با هماهنگی های انجام شده نسبت به بازیافت هزینه های پرداختی بیمار از محل اسناد پرشکی ( بیمه گر اول ) و شرکت سهامی بیمه آسیا اقدامات لازم صورت پذیرد.

هزینه های پارکلینیکی:

  • حداکثر تعهدات سهم بیمه گر در خصوص هزینه های پاراکلینیکی ، برابر با جدول تفکیکی تعهدات ارائه شده می باشد.
  • فرانشیز پرداختی سهم بیمار در خصوص هزینه هایی که بیمه شدگان در مراکز درمانی طرف قرارداد سهم بیمه پایه (با استفاده از دفترچه بیمه درمان ) انجام می گردد بدون کسر فرانشیز و تا سقف تعهدات مورد نظر و در خصوص هزینه هایی که بصورت آزاد پرداخت می گردد از تاریخ 97/11/1 ، 10 درصد می باشد.

* مهلت ارائه صورت هزینه های اعم از پرونده های بیمارستانی و یا هزینه های پاراکلینیکی و سایر هزینه های درمان حداکثر 4 ماه از تاریخ صورتحساب و یا 4 ماه از تاریخ پرداخت سهم بیمه پایه و یا سایر بیمه گران می باشد که در خصوص پرونده های بیمارستانی که فرانشیز آن بازیافت گردیده است حداکثر 8 ماه از تاریخ صورتحساب بیمارستانی محاسبه می گردد.

هزینه های دندانپزشکی :

استفاده از تعهدات دندانپزشکی تا سقف تعهدات مربوطه در مراکز طرف قرارداد بیمه گر از طریق صدور معرفی نامه توسط بیمه گر امکان پذیر می باشد.

سایر نکات مهم:

به منظور تسریع در اخذ هزینه های درمان همکاران و همچنین خدمات مربوط به دفترچه های بیمه اعم از: تمدید و یا تعویض و سایر خدمات دفترچه ، فهرست موارد مربوطه در روزهای دوشنبه هر هفته تکمیل میگردد. لذا همکاران محترم می توانند قبل از روز دوشنبه هر هفته نسبت به تحویل مدارک درمان و یا دفترچه بیمه خود به واحد رفاهی ساختمان کلانتری و در ساختمان ویلا به واحد چاپ و تکثیر اقدام نمایند.

*ضمناً به منظور آسایش و رفاه بیشتر همکاران اداره کل نسبت به عقد قرارداد با شرکت آسانو جهت انجام هر چه بهتر امور بیمه ای که بر این اساس همکاران محترم می توانند در طول 24 ساعت شبانه روز و در صورت هرگونه سوال در خصوص هزینه های درمان خود و یا استفاده از مراکز درمانی مورد نیاز و همچنین بروز هرگونه سوال و یا مشکلاتی در هنگام بستری و یا ترخیص و اخذ معرفی نامه با شماره موبایل 3548863-0912 و تلفکس 77033921 آقای امان پور تماس حاصل نمایند.

جهت مشاهده قرارداد بیمه اداره کل با بیمه آسیا کلیک کنید

جهت ورود به وبسایت بیمه آسیا کلیک کنید

جهت مشاهده مراکز درمانی مورد پذیرش بیمه آسیا کلیک کنید

 

بیمه عمر و حوادث گروهی 

کلیه کارکنان تحت پوشش بیمه عمر و حوادث گروهی بیمه آسیا می باشند. به ازای هر نفر با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 1.304.960 ریال پرداخت گردیده است که موارد ذیل را پوشش می دهد :

ماده 10- تعیین میزان غرامت بیمه :

غرامت فوت :

در صورتی که بیمه شده بعلت وقوع یکی از خطرات مشمول این بیمه نامه فوت کند، بیمه گر متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط این بیمه نامه و الحاقیه آن و یا هر گونه توافق کتبی دیگر به ذینفع بپردازد.

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی ):

در صورتی که بیمه شده بعلت وقوع یکی از خطرات مشمول بیمه دچار نقص عضو و یا ازکارافتادگی دائم شود. بیمه گر متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این بیمه نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو بشرح ذیل بپردازد.

الف- نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی :

موارد زیر نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی محسوب می شود و غرامت این موارد معادل صد در صد سرمایه بیمه شده خواهد بود.

  1. نابینائی کامل و دائم هر دوتا چشم
  2. ازکارافتادگی دائم و کامل با قطع دو دست. حداقل از مچ
  3. ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا .حداقل از مچ
  4. ازکارافتادگی دائم و کامل یک دست و یک پا . حداقل از مچ
  5. از دست دادن هر دو پنجه پا
  6. قطع کامل نخاع
  7. ناشنوائی کامل و دائم هر دو گوش
  8. برداشتن فک پائین

ب) موارد زیر نقص عضو ازکارافتادگی دائم و جزئی محسوب می شود و غرامت این مواردمعادل درصدی از سرمایه بیمه نقص عضو و از کارافتادگی است.

 

1

از دست دادن قدرت توانایی حرف زدن (لالی ) اعم از کارافتادگی دائم کامل حنجره یا قطع زبان

80

2

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو

70

3

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد

60

4

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ

55

5

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست

50

1/5

انگشت شست

36

2/5

بند اول شست

24

3/5

سبابه

25

4/5

بند اول سبابه

12

5/5

بند اول و دوم سبابه

20

6/5

هر یک از دو انگشت میانه

15

7/5

انگشت کوچک

10

در هر حال حداکثر تعهد بیمه گر بابت مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از 50 درصد سرمایه که مجموع انگشتان هر دو دست قطع و یا ازکارافتاده دائم گردد، حداکثر معادل80 در صد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود.

6

فقدان دندان ها حداکثر

28

7

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مفصل ران

70

8

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق

60

9

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ

55

10

از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا

30

1/10

شست پا

10

2/10

هر یک از سایر انگشتان

5

11

نابینا شدن یک چشم ( در صورتی که بیمه شده قبل از حادثه از بینائی کامل یک چشم محروم بوده باشد درصد نقص عضو نابینا شدن چشم دیگر 80 درصد خواهد بود)ی که بیمه شده قبل از حادثه

50

12

از دست دادن شنوائی یک گوش ( در صورتی که بیمه شده قبل از وقوع حادثه مشمول بیمه از شنوائی کامل یک گوش محروم بوده باشد، درصد نقص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر 65% حواهد بود.

35

13

از دست دادن لاله گوش

10

14

از دست دادن حس بویائی

15

15

از دست دادن حس چشائی

15

16

غرامت نقص عضو سایر اعضاء سر (جمجمه) و صورت از حداکثر 40% سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد.

17

یک کلیه

30

18

طحال

75

19

بیضه

5

20

سایر اعضای داخل بدن به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر

 

استفاده کننده سرمایه :

سقف سنی

تعداد بیمه شدگان

نرخ سالانه

حداکثر سرمایه به ازای هر نفر (ریال)

خطرات تحت پوشش

15 تا 70

1/2 در هزار

375

500.000.000

فوت به هر علت

15 تا 75

15/0 در هزار

376

500.000.000

فوت بر اثر حادثه

15 تا 75

15/0 در هزار

376

500.000.000

نقص عضو و از کارافتادگی بر اثر حادثه

 

 

 

 

 

 

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید

بیمه نامه شخص ثالث 

همکاران محترم این اداره کل میتوانند خودروهای شخصی خود را بصورت ذیل توسط شرکت بیمه آسیا بیمه نمایند:

50 درصد را بصورت نقد و مابقی را طی 3 فقره چک بصورت 1 ماه درمیان پرداخت نمایند.

جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید