21 آذر 1398
En | 

کارت طنین

                                                           

ورود شما را به خانواده مشتریان شرکت طنین موجهای آبی خیر مقدم عرض می نماییم. کارت اعتباری که حضورتان تقدیم شده است به منظور استفاده از خدمات مشترک فرهنگی و ورزشی طراحی و تولد گردیده. لذا خواهشمند است جهت اطلاع از فهرست مجموعه های پذیرنده کارت به تب اسامی مراکز مراجعه فرمایید.

نحوه استفاده از دستگاه پایانه فروش(pos):

  • کارت را به محل مشخص شده بر روی دستگاه نزدیک نمایید
  • بعد از شنیدن صدای بوق(هشدار) کارت را بردارید.
  • رسید خود را دریافت نمایید.

   با توجه به درخواستهای مکرر مشتریان محترم به منظور ارائه خدمات افزایش اعتبار توسط اشخاص، این امکان برای مشتریان مشترک فراهم گریده است. به منظور آگاهی از روشهای افزایش اعتبار کارت به آدرس سایت شرکت ((www.tanincard.com  مراجعه کنید.  

  • شماره کارت به عنوان user و پسورد داخل پاکت می باشد
  • بعد از ورود، از نوار خانه بر روی گزارشات و سپس مالی کلیک کنید
  • برای مشاهده ریز کارکرد کارت خود بعد از ورود، از نوار خانه بر روی گزارشات و سپس ورود و خروج کلیک کنید
  • برای ثبت مشکلات و پیشنهادات خود بعد وارد کردن user و password به قسمت سامانه روابط مشتریان مراجعه کنید.