| 20 تير 1399
En | 
انتصاب سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

انتصاب سرپرست معاونت مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

تاریخ انتشار: 1397/04/20|   بازدید: 272 |  print
پس از ابلاغ ساختار اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و تطبیق با تشکیلات جدید مهندس محمدزاده, سرپرست معاونت مهندسی و ساخت را منصوب کرد.
 
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران , در ابلاغ سرپرستی مهندس شهداد کاوه ارتقاء کیفی و کمی شبکه راههای اصلی , فرعی, منطقه ای و روستایی, تهیه طرح های راهسازی و بهسازی توسط مهندسان مشاور و نظارت بر آنها , نظارت بر ساخت و نگهداری ساختمانها و تاسیسات ذیربط و حصول اطمینان از رعایت معیارها و ضوابط تدوین شده در طراحی آنها و اهتمام ویژه برای اجرای مطلوب از اهم موارد بوده است.
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد