26 مرداد 1397
En | 

توصیه مهندس محمدزاده به بیان حرفه ای موضوع های کارشناسی و حرکت مستمر

تاریخ انتشار: يکشنبه 16 ارديبهشت 1397 |   بازدید: 101 |  print
مقالات

مهندس محمدزاده در جمع همکاران حوزه شهرسازی و معماری همکاران اداره کل را به بیان حرفه ای تمام موضوع های تخصصی و عمومی و حرکتهای بهبود و دوری از موضوع های پرهزینه و حاشیه ای توصیه نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران, مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این موضوع گفت: انتقاد یک کارشناس ارشد, یک همکار و یا مدیرکل به موضوع های عمومی و خصوصی باید حرفه ای باشد.

وی افزود: ما بزرگترین اداره کل توسعه ای استان تهران هستیم و جهت گیری های ما حرکتهای مستمر و بهبود است, به عنوان مثال موضوع شهرسازی و معماری موضوع بلند مدتی است , تهران امروز محصول امروز ما نیست, یادمان باشد حرکتهای امروز ما چند سال دیگر آینده استان تهران را تصویر می کند.

وی به تشکیل اتاق فکر , درگیر کردن موضوع های خاص اداره کل , بازنگری طرحهای وزارت راه و شهرسازی با جامع و تفضیلی و توجه ویژه به موضوع سیما و منظر شهری تاکید کرد.   

طراحی سایت