30 مهر 1400
En | 

شرایط لازم برای دریافت پروانه اشتغال بکارکاردانی

شرايط لازم جهت صدور پروانه:
 • عضویت در سازمان نظام كارداني ساختمان استان تهران
 • قبولی در آزمون تعیین صلاحیت کاردانهای فنی
مدارک لازم جهت صدور پروانه:
 • تکمیل و ارائه فرم اطلاعات کاردانی (دريافت فرم 1) (دريافت فرم 2)
 • ارایه فرم تسویه حساب با سازمان نظام کاردانی ساختمان
 • گواهی قبولی در آزمون تعیین پایه کاردانی (گرفتن پرینت از سایت)
 • اصل و تصویر مدرک تحصیلی معتبر (برابر با اصل شده توسط مراجع قضایی یا دفاتر اسناد رسمی)
 • برگ تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان (واقع در خیابان شهید بهشتی – خیابان پاکستان – کوچه دوم)
 • اصل و تصوير شناسنامه، کارت ملي و کارت پايان خدمت يا معافيت دايم( براي متولدين ذکور که سن آنها با احتساب روز و ماه کمتر از 50 سال تمام باشد. «کليه تصاوير ذکر شده مي بايست به صورت پشت و و در يک برگه A4 ارايه گردد.»)
 • اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای متولدین ذکور که سن آنها با احتساب روز و ماه کمتر از 50 سال تمام باشد)
 • دو قطعه عکس 6×4 رنگی با زمینه روشن ( پشت نویسی شده – بدون عینک – کلاه و کراوات ، برای خانمها با مقنعه ) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
 • اصل و تصویر رسید پرداخت 60000 (شصت هزار) ریال به حساب جاری سیبا به شماره 2176311218007 نزد بانک ملی ایران به نام سازمان راه و شهرسازی استان تهران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران )
 • اصل فیش واریزی به مبلغ 250000 (دويست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری همراه به شماره 1780360 نزد بانک رفاه کاگران شعبه مرکزی کد 101 به نام سازمان نظام کاردانی ساختمان. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه کارگران کارگران و يا امور مالي سازمان، مستقر در دفتر سازمان)
 • ارايه گواهي اشتغال به کار بعد از فراغت تحصيل با توجه به ماده 26 قانون نظام مهندسي و کنترل اجراي ساختمان. (در صورتي که سابقه کار از شرکت خصوصي باشد داشتن روزنامه رسمي شرکت ضروري مي باشد و اگر پروژه اي باشد کپي پروانه اشتغال مهندسين تاييد کننده-پشت و رو- الزامي است.(لازم به ذکر است که قيد مدت کارکرد و سمت در گواهي اشتغال ضروري مي باشد.) (دريافت فرم 1) (دريافت فرم 2)
الف ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته های موضوع قانون
 • داشتن 5 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوطه ، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه 3
 • جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال واز پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در دوره های آموزشی ضروری است .
برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع قانون با :
 • داشتن 6 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوطه ، پروانه اشتغال بکار کاردانی پایه 3
 • جهت ارتقاء پایه از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در دوره های آموزشی ضروری است .
مدارک لازم جهت تمديد يا ارتقاء پايه پروانه:
 • تکمیل و ارائه فرم تمديد و ارتقاء پايه (دريافت فرم)
 • اصل پروانه اشتغال به كار
 • ارایه فرم تسویه حساب با سازمان نظام کاردانی ساختمان
 • دو قطعه عکس 6×4 رنگی با زمینه روشن ( پشت نویسی شده – بدون عینک – کلاه و کراوات ، برای خانمها با مقنعه ) که از تاریخ گرفتن عکس بیش از 6 ماه نگذشته باشد.
 • اصل و تصویر رسید پرداخت 60000 (شصت هزار) ریال به حساب جاری سیبا به شماره 2176311218007 نزد بانک ملی ایران به نام سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران )
 • اصل فیش واریزی به مبلغ 250000 (دويست و پنجاه هزار) ریال به حساب جاری همراه به شماره 1780360 نزد بانک رفاه کاگران شعبه مرکزی کد 101 به نام سازمان نظام کاردانی ساختمان (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک رفاه کارگران و يا امور مالي سازمان، مستقر در دفتر سازمان)
 • تسویه حساب مالیاتی از نزدیکترین اداره مالیاتی به آدرس پشت پروانه. (در صورتی که اعتبار پروانه قبلی به اتمام رسیده باشد.)
 • ارايه گواهي اشتغال به کار بعد از فراغت تحصيل با توجه به ماده 26 قانون نظام مهندسي و کنترل اجراي ساختمان. (در صورتي که سابقه کار از شرکت خصوصي باشد داشتن روزنامه رسمي شرکت ضروري مي باشد و اگر پروژه اي باشد کپي پروانه اشتغال مهندسين تاييد کننده-پشت و رو- الزامي است.(لازم به ذکر است که قيد مدت کارکرد و سمت در گواهي اشتغال ضروري مي باشد.) (دريافت فرم 1) (دريافت فرم 2)
الف ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی مورد تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی در یکی از رشته های موضوع قانون
 • داشتن 5 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوطه ، پروانه اشتغال به کار کاردانی پایه 3
 • جهت ارتقاء از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال واز پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در دوره‌هاي آموزشي ضروری است
ب ) برای دارندگان مدرک کاردانی فنی سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی در یکی از رشته های موضوع قانون با :
 • داشتن 6 سال سابقه کار و تجربه مفید پس از دریافت مدرک کاردانی در رشته مربوطه ، پروانه اشتغال بکار کاردانی پایه 3
 • جهت ارتقاء پایه از پایه 3 به پایه 2 داشتن 4 سال و از پایه 2 به پایه 1 داشتن 6 سال سابقه کار در پایه قبلی و موفقیت در دوره‌هاي آموزشي ضروری است
 • درصورت مغايرت داشتن موارد خواسته شده،مدارک تحويل گرفته نمي شود.
 • چنانچه متقاضی بصورت همزمان خواستار ارتقاء پایه و تمدید پروانه اشتغال بکار کاردانی به مدت 3 سال باشد ارائه نامه مفاصا حساب مالیاتی الزامی است .