| 20 تير 1399
En | 
ابطال پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی این استان تهران به دلیل عدم رعایت ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی

ابطال پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی این استان تهران به دلیل عدم رعایت ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی

تاریخ انتشار: 1397/02/08|   بازدید: 811 |  print
دکتر حامد مظاهریان معاون وزیردر نامه ای به مهندس محمدزاده خواستار ابطال پروانه اشتغال به کار رئیس سازمان نظام مهندسی این استان تهران به دلیل عدم رعایت ابلاغیه های این وزارتخانه شد.
 

در متن نامه مظاهریان خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان تهارن آمده است:نظر به عدم رعایت ابلاغیه و اطلاعیه های وزارت راه و شهرسازی در مواردمتعدد توسط آقای مهندس حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آن استان دارنده پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته عمران که موجب بروز بی نظمی در ارائه خدمات مهندسی و به تبع آن ایجاد خلل در روند فعالیت ذینفعان و نهادهای ذیربط شده است,بدینوسیله ضمن اعلام تصمیم مقام عالی وزارت مبنی بر تعلیق پروانه اشتغال بکار مهندسی ایشان, مستند به بند (( ج ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375)) , مقتضی است دستور فرمائید مراتب به ایشان ونهادهای ذیربط ابلاغ گردد.