| 20 تير 1399
En | 
خدمات به زائرین

خدمات به زائرین

تاریخ انتشار: 1398/06/13|   بازدید: 180 |  print

در پی عنایات خاوند متعال در سایه توجهات امام رضا(ع) طی هماهنگی های صورت پذیرفته با آستان قدس رضوی در خصوص زائر شهر رضوی با رویکرد تکریم از مهمانان حضرت امام رضا (ع) امکانات اقامتی در نظر گرفته شده است