| 20 تير 1399
En | 
ششمین جلسه ملاقات مردمی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

ششمین جلسه ملاقات مردمی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران

تاریخ انتشار: 1398/07/22|   بازدید: 110 |  print

دکتر رضا نگهبان طی هفته جاری و دو روز پیاپی دو جلسه ملاقات مردمی با شهروندان استان تهران برگزار کرده است.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران 30 نفر از شهروندان طی روزهای شنبه و یکشنبه در دفتر مدیرکل با ایشان دیدار داشتند و موضوع هایی همچون انتقال سند قطعی، بررسی واگذاری معوض زمین ، اعطای مسکن مهر برای خانواده دارای فرزند معلول، زمین مرتبط با قهرمانان ملی ورزشکار مورد بررسی قرار گرفته است.