| 20 تير 1399
En | 
دولت الکترونیک با برنامه ریزی برای حذف کاغذ در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

دولت الکترونیک با برنامه ریزی برای حذف کاغذ در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

تاریخ انتشار: 1398/07/23|   بازدید: 143 |  print

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از ارتباط اتوماسیونی و حذف کاغذ این اداره کل با چندین سازمان دولتی و نیمه دولتی طی دوماهه اخیر خبر داد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران، دکتر رضا نگهبان ضمن تشکر و همراهی حوزه فن آوری اطلاعات و دبیرخانه این اداره کل گفت: در حال حاضر ارتباط با شهرداری تهران، شهرداریهای استان تهران یعنی مناطق 22 گانه شهری شهرداری تهران؛ فرمانداری های استان تهران ( 16 فرمانداری) به صورت اتوماسیونی و الکترونیک برقرار شده است.

وی این گام موثر را اولین قدم این اداره کل در راستای حذف کاغذ، احترام به طبیعت و محیط زیست ، افزایش سرعت کار و حل و فصل مسائل و مشکلات ارباب رجوع با کمترین زمان ممکن برشمرد.