| 20 تير 1399
En | 
متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی تولید مسکن باید چه شرایطی داشته باشند؟

متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی تولید مسکن باید چه شرایطی داشته باشند؟

تاریخ انتشار: 1398/08/19|   بازدید: 290 |  print

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران شروط 4 گانه جهت متقاضیان ثبت نام در طرح اقدام ملی تولید مسکن شرح داد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران دکتر رضا نگهبان گفت: اولین شرط این است که متقاضی و افراد تحت تکفل ایشان باید فاقد مالکیت مسکونی باشند.

وی ادامه داد: از اول انقلاب متقاضی نباید از هیچ یک از امکانات دولتی اعم از زمین ، واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه دار استفاده کرده باشد . در واقع شرط دوم بیانگر سبز بودن فرم جیم متقاضی به منظور ثبت نام در طرح اقدام ملی تولید مسکن است.

نگهبان افزود: شرط سوم تاهل یا سرپرست خانواده بودن است و شرط آخر سابقه حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا است.