| 20 تير 1399
En | 
انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

تاریخ انتشار: 1398/08/19|   بازدید: 167 |  print

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران طی ابلاغی مهندس یاسر لک را به عنوان " سرپرست اداره مطالعات اقتصاد و مسکن و مهندسی بازآفرینی شهری" منصوب کرد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران در متن این ابلاغ آمده است: با توجه به تجارب، سوابق و تعهد جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان " سرپرست اداره مطالعات اقتصاد ومهندسی بازآفرینی شهری" اداره کل منصوب می گردید. امید است با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و اجرای دقیق مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری بر پایه های قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی موثر و شفافیت و عدالت در پیشگاه خداوند متعال و نیز شهروندان خدمت گیرنده از این دستگاه و تعامل سازنده با همکاران ذیربط و اهتمام ویژه در تسریع و تصحیح امور محوله  و حفظ و حراست از حقوق شرعی و قانونی بیت المال و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران  موفق و موید باشید.