| 20 تير 1399
En | 
سه انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

سه انتصاب در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

تاریخ انتشار: 1398/08/20|   بازدید: 251 |  print

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی سه ابلاغ جداگانه مهدی نورمحمدی ، حسن شافعی و یاسر لک را به ترتیب به عنوان سرپرست مدیریت راه و شهرسازی جنوب تهران ( ری – پاکدشت) ،مدیریت راه و شهرسازی جنوب غرب استان تهران ( اسلامشهر – رباط کریم – بهارستان) و اداره مطالعات اقتصاد و مسکن و مهندسی بازآفرینی شهری منصوب کرد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران در بخشی از متن سه ابلاغ مذکور آمده است: امید است با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و اجرای دقیق مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری بر پایه های قانون مداری، کارآمدی، پاسخگویی موثر و شفافیت و عدالت در پیشگاه خداوند متعال و نیز شهروندان خدمت گیرنده از این دستگاه و تعامل سازنده با همکاران ذیربط و اهتمام ویژه در تسریع و تصحیح امور محوله  و حفظ و حراست از حقوق شرعی و قانونی بیت المال و همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران  موفق و موید باشید.