02 بهمن 1398
En | 
مزایده عمومی فروش خانه های سازمانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

مزایده عمومی فروش خانه های سازمانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

تاریخ انتشار: 1398/10/15|   بازدید: 155 |  print

اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در نظر دارد در راستای ماده 8 قانون ساماندهی عرصه و توزیع مسکن مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی تعدادی از واحدهای سازمانی در اختیار خود را از طریق مزایده عمومی و به صورت نقدی به فروش برساند.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران، کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد و شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

آخرین مهلت دریافت اسناد و شرایط مزایده از سامانه ستاد مورخه 12-11-98 ساعت 14/30 خواهد بود.

همچنین آخرین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد، ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 13-11-98 می باشد، تاریخ و مکان بازگشایی پاکتهای مزایده ساعت11 صبح روز یکشنبه 13-11-98 در محل اداره کل راه و شهرسازی استان تهران خواهد بود.

علاقمندان برای کسب  جزئیات واطلاعات تکمیلی  و همچنین مشاهده و دانلود فایل آگهی منتشر شده در روزنامه جمهوری اسلامی می توانند به قسمت مزایده ها ومناقصات پورتال اداره کل راه و شهرسازی استان تهران (http://tehran.mrud.ir ) بخش مزایده ها ( مزایده های سال 98) مراجعه نمایند.

همچنین تلفن 88921503 داخلی 202 پاسخگوی سوالات علاقمندان جهت شرکت در مزایده خواهد بود.