| 09 آذر 1399
En | 
فرآیند دوم الکترونیک در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

فرآیند دوم الکترونیک در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

تاریخ انتشار: 1399/04/01|   بازدید: 151 |  print

فرم بازرسی و شکایات برای ارباب رجوع از طریق سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مهیا گردید.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران این فرم جهت بررسی میزان رضایت ارباب رجوع از عملکرد کارکنان و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان تهران ،تجزیه و تحلیل عملکردها ،کشف مفاسد اداری و دریافت شکایات مکتوب مردمی در راستای پاسخگویی پیرامون صحت و سقم موضوعات شکایات و پی گیری تا اخذ نتیجه نهایی به شاکیان طراحی شده است و قابلیت پی گیری از طریق کد رهگیری را دارد.

 

هیچ خبری یافت نشد.

جستجو

گروههای خبری

برچسب ها

آرشیو زمانی