| 20 تير 1399
En | 
جلسه جذب اعتبارات و تسهیلات مشارکت مدنی ساخت در محدوده های بافت فرسوده

جلسه جذب اعتبارات و تسهیلات مشارکت مدنی ساخت در محدوده های بافت فرسوده

تاریخ انتشار: 1399/04/04|   بازدید: 51 |  print

جلسه جذب اعتبارات و تسهیلات مشارکت مدنی ساخت در محدوده های بافت فرسوده به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران ؛ جلسه ستاد بازآفرینی شهری با حضور معاونین مسکن و بازآفرینی شهری استانها و معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری برگزار گردید .

در این جلسه  در خصوص جذب اعتبارات و تسهیلات مشارکت مدنی ساخت در محدوده های بافت فرسوده بحث شد.

الماسی معاون فنی و نظارت شرکت بازآفرینی شهری به تشریح موضوع پرداخت وسپس نسبت به طرح سوالات معاونین مسکن و بازآفرینی شهری استانها و پاسخ به آنها پرداخته شد.

پرویز فیروز معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در این جلسه بحث ردیف اعتبارات تبصره 18 و اختصاص اعتبارات بیشتر به شهرستانهای استان تهران را مطرح کرد.

در ادامه جلسه مذکور فیروز طرح تفاهم نامه فیمابین این اداره کل و سازمان نوسازی شهر تهران و تسریع واقدام نسبت به تدوین تفاهم نامه تملک اراضی ،کمک به ساماندهی ،بازگشایی و اصلاح هندسی معابر  مربوط به شهر اسلامشهر را مطرح نمود که پیرامون این مسائل بحث و بررسی شد.