| 20 تير 1399
En | 
اراضی مورد نیاز مسکن اقدام ملی در ملارد به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید

اراضی مورد نیاز مسکن اقدام ملی در ملارد به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید

تاریخ انتشار: 1399/04/07|   بازدید: 64 |  print

اراضی مورد نیاز مسکن اقدام ملی در شهرستان ملارد به تصویب کمیسیون ماده پنج رسید.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران خلیل محبت خواه مدیرکل گفت: جهت تامین کل نیاز مسکن اقدام ملی در شهرستان ملارد در اراضی به مساحت 6/5 هکتار با تراکم های 360 درصد و 400 درصد و جمعیت پذیری 8000 نفر در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسید.

وی افزود: طرح پیشنهادی و معماری اراضی فوق می بایست توسط مهندس ذیصلاح با نظارت معاونت مسکن و بازآفرینی اداره کل تهیه و جهت تصویب نهایی به کمیته معماری تخصصی، طراحی شهری و ساختمانی اقدام ملی و کمیسیون ماده پنج ارائه گردد.