| 20 تير 1399
En | 
پایدار سازی گودبرداریها و آزمایشات هم زمان ژئو تکنیک در پروژه  اقدام ملی تولید مسکن تهرانسر

پایدار سازی گودبرداریها و آزمایشات هم زمان ژئو تکنیک در پروژه اقدام ملی تولید مسکن تهرانسر

تاریخ انتشار: 1399/04/07|   بازدید: 57 |  print

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در دهمین بازدید خود از تهرانسر در جلسه ای با اعضای هیات علمی دانشکده عمران دانشگاه علوم و تحقیقات به روشهای بهینه پایدارسازی وگودبرداریهای انجام شده تاکید کرد .

 

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران ؛خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این خبر گفت: در این جلسه و بازدید همزمان , مباحث اجرایی پروژه پی گیری شد و با حضور نمایندگانی از آزمایشگاه فنی مکانیک خاک و دانشگاه علوم و تحقیقات موارد مرتبط با آزمایشات همزمان پایدار سازی ،گودبرداریها و دیواره سازیهای پروژه و عملیات اجرایی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران همچنین به سازندگان بلوکهای G1و G2وB2 وC دستور داد تا شرکتهای مهندسین ناظر حقوقی را در رابطه با امور اجرایی مربوطه سریعا به شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران معرفی کنند .