| 20 تير 1399
En | 
متقاضیانی که در وضعیت رد درخواست قرار گرفته اند تا 14 تیرماه فرصت ثبت اعتراض دارند

متقاضیانی که در وضعیت رد درخواست قرار گرفته اند تا 14 تیرماه فرصت ثبت اعتراض دارند

تاریخ انتشار: 1399/04/09|   بازدید: 85 |  print

متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن که در وضعیت رد درخواست قرار گرفته اند تا 14 تیرماه فرصت ثبت اعتراض دارند.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران خلیل محبت خواه مدیرکل گفت: امکان ویرایش اطلاعات از روز چهارشنبه 4 تیر ماه تا روز 14 تیرماه برای تمامی متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن (مرحله اول،مرحله دوم و ثبت نام پیامکی ) که استعلامات آنها مورد بررسی قرار گرفته و در وضعیت در انتظار بررسی قرار دارند ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: این دسته از متقاضیان با مراجعه به بخش مشاهده درخواست متقاضی در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir  نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران خاطرنشان کرد: ویرایش اطلاعات سایر متقاضیان که استعلامات آنها مورد بررسی قرار نگرفته به مرور انجام خواهد شد و جای نگرانی نیست.