| 31 شهريور 1399
En | 
دو ابلاغ سرپرستی درحوزه شهرستانهای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

دو ابلاغ سرپرستی درحوزه شهرستانهای اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

تاریخ انتشار: 1399/04/25|   بازدید: 189 |  print

با ابلاغ های جداگانه ای از سوی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران محسن محمدزاده و مجتبی صادقی در حوزه های شهرستانهای استان تهران منصوب شدند.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران  خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران طی ابلاغ های جداگانه محسن محمد زاده  را به سمت سرپرستی مدیریت حوزه راه و شهرسازی غرب تهران (شهریار-قدس-ملارد) و مجتبی صادقی را به سمت سرپرستی راه و شهرسازی حوزه جنوب تهران |(ری-پاکدشت)منصوب کرد.

 در متن این ابلاغ ها آمده است: با عنایت به تجارب، تخصص و تعهد آقایان به موجب این ابلاغ ها به عنوان سرپرست حوزه های غرب و جنوب تهران در اداره کل راه و شهرسازی استان تهران منصوب می شوید تا زیر نظر مستقیم اینجانب انجام وظیفه نمائید.

 

هیچ خبری یافت نشد.

جستجو

گروههای خبری

    برچسب ها

    آرشیو زمانی