| 31 شهريور 1399
En | 
تجدید مناقصه پروژه های بازآفرینی استان تهران طی هفته جاری

تجدید مناقصه پروژه های بازآفرینی استان تهران طی هفته جاری

تاریخ انتشار: 1399/05/12|   بازدید: 74 |  print

در 4 شهراستان تهران ، پنج پروژه بازآفرینی مجددا به مناقصه گذاشته شد.

 

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران، علی مغازه ای رئیس اداره پیمان و رسیدگی اداره کل با اعلام این خبر گفت:پروژه کمک به آزاد سازی وگره گشایی و بهسازی معابر اسلامشهر ، اصلاح و ساماندهی و ارتقاء شبکه دسترسی محله شهید عالمی شهر قدس ، اصلاح شبکه معابر محله سی متری باقر شهر ، جدول گذاری و هدایت آبهای سطحی محله سی متری امام خمینی باقر شهر و همچنین اصلاح و ساماندهی و ارتقاء شبکه دسترسی محله سیروس تهران طی هفته جاری مجددا توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به مناقصه گذاشته شده است .

مغازه ای در ادامه افزود: کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

رئیس اداره پیمان و رسیدگی زمان بازگشایی پاکات را راس ساعت 12 مورخه 29/5/99 در ساختمان کلانتری اعلام کرد.

 

هیچ خبری یافت نشد.

جستجو

گروههای خبری

    برچسب ها

    آرشیو زمانی